α/α Courses Teaching hours per semester ECTS
First Semester - Core Courses
Α1Pathophysiology of elderly266 ECTS
Α2Chronic diseases in the elderly266 ECTS
Α3Musculoskeletal diseases of the elderly patients and rehabilitation 266 ECTS
Α4Psychiatric disorders in the elderly – Dementia, Alzheimer and other disorders266 ECTS
Α5Surgical diseases in the elderly266 ECTS
Total 130Total 30
Second Semester - Core Courses
B1Μεθοδολογία της έρευνας, Στατιστική – Νέες τεχνολογίες στη διάθεση των υπερηλίκων 266 ECTS
B2Κλινική πρόληψη και εργαστηριακή ιατρική στην υπηρεσία του γηραιού πληθυσμού 266 ECTS
B3Pharmaceutical treatment, Pharmacotherapy in the elderly266 ECTS
B4Social Protection Networks for elderly266 ECTS
B5Nutritional problems and nutritional support in elderly 266 ECTS
Total 130Total 30
CThird Semester Master Thesis 30
TOTAL TEACHING HOURS AND ECTS26090
en_US