α/α Μαθήματα Ώρες διδασκαλίας /εξάμηνο ECTS
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (διδασκαλία με φυσική παρουσία και με μέσα εξ΄αποστάσεως)
Α1Παθοφυσιολογία της γήρανσης266 ECTS
Α2Χρόνια νοσήματα στους υπερήλικες266 ECTS
Α3Μυοσκελετικές παθήσεις-κακώσεις των ηλικιωμένων ασθενών και η αποκατάσταση τους. 266 ECTS
Α4Ψυχιατρικές διαταραχές στην τρίτη ηλικία - Γεροντική άνοια, άνοια τύπου Alzheimer και άλλες άνοιες266 ECTS
Α5Χειρουργικές παθήσεις στους υπερήλικες266 ECTS
Σύνολο 130Σύνολο 30
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (διδασκαλία με φυσική παρουσία και με μέσα εξ΄αποστάσεως)
B1Μεθοδολογία της έρευνας, Στατιστική – Νέες τεχνολογίες στη διάθεση των υπερηλίκων 266 ECTS
B2Κλινική πρόληψη και εργαστηριακή ιατρική στην υπηρεσία του γηραιού πληθυσμού 266 ECTS
B3Φαρμακευτική αγωγή, Φαρμακοθεραπεία στην τρίτη ηλικία266 ECTS
B4Κοινωνικά δίκτυα προστασίας υπερηλίκων266 ECTS
B5Διατροφικά προβλήματα και διατροφική υποστήριξη στους μεγάλους ενήλικες 266 ECTS
Σύνολο 130Σύνολο 30
Γ3ο ΕΞΑΜΗΝΟ Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS26090
el