Χρόνια Νοσήματα

Χρόνια νοσήματα στους υπερήλικες
Η σχέση μεταξύ γήρανσης και ασθένειας χαρακτηρίζεται από αυξημένη νοσηρότητα και συνοδεύεται
από αυξημένη πιθανότητα θανάτου από ορισμένες ασθένειες. Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν οι
πλέον κρίσιμες φυσιολογικές μεταβολές που προκαλούνται με την έλευση του γήρατος. Συγκεκριμένα
θα μελετηθούν τα πρότυπα γηράνσεως ανάλογα με το υπό μελέτη σύστημα.
Συγκεκριμένα θα μελετηθούν τα πρότυπα γηράνσεως ανάλογα με το υπό μελέτη σύστημα, όπως
αναφέρονται παρακάτω:
• Καρδιαγγειακό σύστημα. Αρτηρίες και φλέβες. Ο καρδιακός ρυθμός. Υπερφόρτωση κατ΄ όγκο.
Μείωση ης ενδοτικότητας των αγγείων. Υπέρταση και αθηροσκλήρωση.
• Αναπνευστικό σύστημα. Θωρακικό τοίχωμα. Ενδοτικότητα και ελαστικότητα των πνευμόνων.
Κατανάλωση οξυγόνου. Δύσπνοια. Αναπνευστικές συνέπειες από λοιμώξεις.
• Ουροποιητικό σύστημα. Ισορροπίας μεταξύ νερού και άλατος και ιόντων. Νεφρική λειτουργία.
Αφυδάτωση. Μεταβολισμός των φαρμάκων που αποβάλλονται μέσω των νεφρών. Ουροδόχος κύστη.
Ούρηση και λοιπές ασθένειες που την επηρεάζουν.
• Ενδοκρινικό σύστημα. Μεταβολές της παραγωγής και των επιπέδων των ορμονών με την
πάροδο της ηλικίας.
• Γαστρεντερικό σύστημα. Πέψη. Απορρόφηση θρεπτικών συστατικών. Κατάποση και
οισοφαγική κινητικότητα. Εντερική λειτουργία.
• Εγκέφαλος και αισθητήρια όργανα. Εγκεφαλική ατροφία. Μείωση της αποδοτικότητας του
ύπνου και αϋπνία. Θερμορύθμιση. Ακοή και όραση. Οσμή και γεύση.